Čechův most není Čechovův

Čechův most byl pojmenován nikoliv podle Antona Pavloviče ani podle Františka Ringa, ale podle Svatopluka Čecha, spisovatele druhé poloviny 19. století, který pár měsíců před červnovým slavnostním otevřením mostu roku 1908 zemřel, a uctít jeho památku pojmenováním nového mostu po něm se přímo nabízelo.

Takže pokud si stále pletete pražské mosty a nejste si jistí, který je vlastně ten Čechův most a čím se zapsal do historie, bude tento článek pro vás.

ČECHŮV NEBO MENDELŮV?

Toto pojmenování, tedy Čechův most nebo taky most Svatopluka Čecha, bylo přerušeno pouze během druhé světové války přejmenováním na Mendelův most, a to podle Gregora J. Mendela (1822-1884), genetika německého původu, který v augustiniánském klášteře v Brně křížil hrách a objevoval tak základní zákony dědičnosti.

Čechův most z roku 1908 je železný obloukový most v secesním stylu od architekta Jana Kouly. Metronom v levé horní části fotografie stojí na místě bývalého Stalinova pomníku.

SECESNÍ MOST

Železný obloukový most si určitě oblíbíte díky jeho bohatě zdobným secesním prvkům. Vzhledem ke svému secesnímu stylu se na první pohled liší od všech pražských mostů, takže jej určitě jednoduše rozpoznáte. Při komentované prohlídce RANDE S PRAŽSKÝMI MOSTY nebo RANDE SE SECESNÍ PRAHOU jej v těchto končinách nikdy nevynechám.

Typicky zelenavou barvu tohoto mostu si určitě nespletete. Spodní okraj oblouků mostu je opatřený žárovkami pro večerní osvícení.

NEUSKUTEČNĚNÝ „VELKOLEPÝ“ PLÁN

Když na konci 19. století vypsala pražská městská rada soutěž na projekt asanace Josefova (bývalého židovského ghetta) kvůli nedostatečným hygienickým podmínkám, které byly častou příčinou nemocí a následných úmrtí, byla vznesena myšlenka, že by se po vzoru Paříže mohl vytvořit široký bulvár, který by propojil Václavské náměstí se Staroměstským a dál vedl přes Josefov až k řece, kde by stál reprezentativní most.

Na druhé straně řeky by pak byl v letenském svahu prokopán koridor a bulvár by tak pokračoval až na Letnou. Dodnes se zachovaly návrhy na tento úchvatný projekt architekta Čechova mostu JANA KOULY (1855-1919).

Návrh Jana Kouly – otevřený průkop Letnou na konci Čechova mostu by završil bulvár, který by procházel městem od Václavského náměstí přes Staroměstské náměstí a dále nově zbudovanou Pařížskou ulicí, a pokračoval by přes Čechův most až na Letnou.
zdroj: Wikipedie

Z dnešního pohledu snad buďme rádi, že se takový nápad ve své úplnosti neuskutečnil, že historická zástavba mezi Václavským a Staroměstským náměstím zůstala zachována.

Myšlenku bulváru v tehdy nově postavené moderní čtvrti splňuje pouze Pařížská ulice, která vznikla rozšířením a narovnáním původní Mikulášské ulice v bývalé židovské čtvrti a výstavbou nových honosných domů.

Secesní Čechův most tedy navazuje na dnes luxusní Pařížskou ulici, stojí v nejužším ohbí řeky a je nejkratším ze všech pražských mostů (pro porovnání – měří 169 m, kdežto pro představu třeba Karlův téměř 516m). Více o fenoménu pražských mostů najdete v sadě karet Rande s Prahou do kapsy – MOSTY.

Pod Čechovým mostem je oblíbená promenáda po náplavce, odkud je dobře vidět na Pražský hrad i panorama Prahy se Strahovským klášterem.

Jeho vozovka byla podle projektu architekta JANA KOULY „vydlážděna“ kostkami 13cm špalíků z australského dřeva Jarrah, to prý proto, aby ekvipáže (kočáry s koňským spřežením) při jízdě příliš nerachotily a měkce dosedaly. V případě tohoto exotického dřeva, které bylo lehké a odolné, šlo o dostatečně luxusní záležitost.

GÉNIOVÉ

K výzdobě Čechova mostu byli přizváni umělci, jakým byl například sochař ANTONÍN POPP (1850-1915), který se stal autorem čtyř třímetrových soch Géniů (Viktorií), postavených na 17,5 m vysokých dutých sloupech, kterými vede žebřík až do zasklených železných luceren na vrcholku.

Socha Viktorie drží v ruce pozlacenou ratolest. V letech 2011 až 2012 byly všechny čtyři třímetrové bronzové sochy ze sloupů sňaty a restaurovány.

Tyto sloupy jsou postaveny na tehdejších výběrčích budkách mýtného. Za přechod přes most se totiž až do roku 1925 platilo a výběrčí měli v malých přístavcích na okrajích mostu své zázemí.

Sochy Géniů drží pozlacené ratolesti a vždy po dvou z každé strany mostu jsou obráceni čelem k příchozím na most. Vypadají jako andělé a přiznám se, že kdysi dávno, když jsem byla v Praze nováčkem, byl pro mě tento most prostě „ten most s anděly“. 😊

Bronzové třímetrové sochy Viktorií působí proti nebi impozantně.

HYDRY

Co rozhodně upoutá vaši pozornost, jsou sochy na zhlavích dvou mostních pilířů, a to z obou stran. Tento most byl vlastně symbolickou branou vstupu do města přes Vltavu. Až někdy pojedete vyhlídkovou plavbu na lodi, všimněte si čtyř bronzových tříhlavých hyder, které symbolicky ochraňují vstup do města a nedovolí nikomu se zlým úmyslem proniknout. Jejich autorem je sochař LUDĚK WURZL (1865-1913).

Na dvou mostních pilířích proti proudu řeky – tedy na jejích zhlavích – jsou umístěny celkem čtyři trojhlavé hydry – bájné příšery s hadím tělem a dračími hlavami. Původní nestvůra měla devět hlav a bojoval s ní mýtický hrdina Hérakles.
Historická fotografie čtyř hyder před jejich umístěním na Čechův most v roce 1908.
zdroj: Wikipedie

SVĚTLONOŠI

Jeden ze dvou světlonošů na pilíři Čechova mostu. Do pochodní byl olověnými trubkami přiveden plyn, takže večer svítily lodím na cestu.

Z druhé strany mostu jsou naopak nositelé symbolické ochrany v podobě dvou světlonošů s pochodněmi (flambony). Ti svítili na šťastnou cestu těm, kteří po Vltavě opouštěli Prahu. Jejich autory jsou sochaři LUDVÍK HERZL (1877-1944) a KAREL OPATRNÝ (1881-1961).

Světlonoš na zhlaví jednoho z pilířů Čechova mostu.
V pozadí vlevo barokní kaple sv. Maří Magdaleny, u které se mimo jiné modlili voraři, kteří z jihu Čech splavovali dříví a děkovali za šťastnou plavbu. Kaple „zažila“ v roce 1956 přemístění ze své původní polohy na nynější místo.

DALŠÍ VÝZDOBA ČECHOVA MOSTU

Při prohlídce Čechova mostu vás můžou upoutat další zajímavé detaily výzdoby, například bronzové výplně s delfíny a personifikacemi Prahy, patice stožárů s beraními hlavami a postavami, jako jsou voraři nebo nosiči vody. To mám na secesi ráda – to množství ornamentů a různých detailů. I proto jsem secesi věnovala samostatný eBook Secesní RANDE S PRAHOU.

Bronzové tepané výplně s personifikacemi Prahy a nápisem PRAHA CAPVT REGNI (Praha hlava království) i drobní delfíni jsou od sochaře LUĎKA WURZLA, tedy autora výše zmíněných hyder.
Patici každého sloupu na Čechově mostě zdobí beraní hlavy, stejně tak znaky Prahy s typickou rukou s mečem v otevřené bráně (v pozadí Strakova akademie a chrám sv. Víta).
Nad beraními hlavami pak ve spodní části sloupů osvětlení najdeme postavy, které jsou nějakým způsobem spjaté s vodou – v tomto případě jde o nosiče vody.

Most je taky ozdobený dvěma sty žárovek, které jej po setmění osvětlují v pásu dolní části oblouků a mění barvu – při večerní jízdě na lodi tak Čechův most zcela jistě poznáte.

Při večerní plavbě lodí si díky osvícení Čechův most s jiným nespletete.
Nad žárovkami se ukrývají měděné plechy na téma „vlny klidné a bouřlivé“, které byly zhotoveny podle návrhu malíře KARLA KLUSÁČKA. Tyto nejlépe uvidíte z náplavky pod mostem.

Ačkoliv se výše zmíněná výzdoba mostu zachovala, dřevěné špalíky na vozovce už vzaly zasvé (v roce 1961 byly odstraněny poslední pozůstatky kostek, které prý byly tak vyježděné, že v některých místech zbylo z původních 13 cm pouhých 5 cm) a byly nahrazeny asfaltem, stejně tak z chodníků zmizela původní mozaiková dlažba s motivy rybiček, kterou tvořily malinké kostky v barvách trikolóry.

To ovšem nijak neničí krásu Čechova mostu, po němž už sice dávno nejezdí kočáry, který má ale své místo už více než sto let mezi ostatními, celkem osmnácti pražskými mosty přes řeku Vltavu.

Při tvorbě tohoto článku jsem významně čerpala z knihy PRAŽSKÉ MOSTY od autorů Jan Fischera a Ondřeje Fischera (vydala Academia, v Praze roku 1985).

DÁRKOVÝ POUKAZ

Pořiďte svým blízkým voucher na soukromou prohlídku Prahy s průvodcem!

Komentáře
  • EBook ZDARMA ke stažení
  • NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY
  • RUBRIKY
  • KDO JSEM?

    Jsem certifikovaná průvodkyně Prahou. Miluji Prahu, její historii i památky, a mám radost, když vám mohu své znalosti předávat, abyste z návštěvy Prahy a jejího poznávání měli zážitek.